Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești - Centrul Medical Județean Botoșani caută medic I, specialitatea medicină de familie

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești - Centrul Medical Județean Botoșani caută medic I, specialitatea medicină de familie

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Local

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Ghimpați nr. 1-3, județul Prahova, organizează.

CONCURS:
Pentru ocuparea a 1 post vacant de medic I, specialitatea medicină de familie Centrul Medical Județean Botoșani - Cabinete medicale de unitate - Poliție, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.

Condiţii de participare la concurs pentru fiecare categorie de candidaţi
Pentru a participa la concurs, candidaţii, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale şi criteriile specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea condiţiei se realizează cu ocazia examinării medicale.

Pentru detalii privind bibliografia și datele de depunere a dosarelor doritorii sunt rugați să consulte site-ul MAI - www.mai.gov.ro - la Secțiunea Cariera – Anunțuri sau cms. șef dr. Culicianu Doru tel. 0745.105.970.


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Local: Alte articole din Botosani