Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Poliţia Română angajează IT-işti, psihologi şi criminalişti. Condiţiile de înscriere şi când are loc concursul

Poliţia Română angajează IT-işti, psihologi şi criminalişti. Condiţiile de înscriere şi când are loc concursul

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : National

Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că începe o nouă etapă în programul de reducere a deficitului de personal cu care se confruntă întreg Ministerul Afacerilor Interne şi scoate la concurs peste 160 de posturi de ofiţeri poliţie, agenţi de poliţie şi personal contractual care vor fi încadraţi direct.

Concret, persoanele care îşi doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea a 168 de posturi scoase la concurs prin încadrare directă. Din totalul acestora, 159 de posturi sunt cu încadrare din sursă externă, din mediul civil, iar 9 posturi urmează a fi ocupate prin reîncadrarea unor poliţiştii care în prezent ocupă alte funcţii. Posturile scoase la concurs sunt atât de ofiţer (136), cât şi de agent (26) şi personal contractual (6).

Ce specialişti sunt căutaţi
Inspectoratul General al Poliţiei a anunţat că sunt scoase la concurs posturi în domeniile: criminalistică, securitate informatică, operaţiuni speciale, analiza drogurilor, chimic-biologic-radiologic-nuclear (CRBN), psihologie, sociologie, comunicare şi relaţii publice. Mai sunt căutaţi specialişti în medicină veterinară, logistică, achiziţii publice, implementarea proiectelor, financiar, poliţie rutieră, ordine publică, investigaţii criminale, investigarea criminalităţii economice, resurse umane sau securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Cine poate participa la concurs
Pot participa la concurs/examen candidaţii care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii şi criterii specifice. Printre acestea, candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu). Apoi, cei doritori trebuie să fi absolvit studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează. În plus, candidaţii trebuie să aibă “un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist”, să nu aibă antecedente penale şi să nu fie în curs de urmărire penală.

Înscrierea şi concursul
Ministerul Afacerilor Interne precizează că, având în vedere faptul că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeaşi dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel naţional, candidaţii vor putea susţine proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Înscrierea candidaţilor se va face până la data de 13 septembrie doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti. Trebuie precizat că înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul şi doar în intervalul orar şi la sediul mai sus menţionate. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente. Proba scrisă, va consta în rezolvarea unui test-grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din cadrul I.G.P.R va avea loc la data de 03 noiembrie.

În cadrul probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate valabil (carte de identitate, permis de conducere sau paşaport) şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări şi nici cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea.

Cum sunt decişi câştigătorii
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Apoi, este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe respectivul post. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării „admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată. Sursa: adevarul.ro


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

National: Alte articole din Botosani