Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
IȘJ Botoșani organizează concurs pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional. Vezi calendarul de desfășurare!

IȘJ Botoșani organizează concurs pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional. Vezi calendarul de desfășurare!

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Invatamant

În perioada 20 august - 6 octombrie 2014, conform O.M.E.N. nr. 4314/11.08.2014, se va desfășura concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 7-a.

Calendarul desfășurării concursului de selecție este următorul:

-20 august 2014: afișarea programului-orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs și a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu;

-20 - 29 august 2014: completarea formularului de selecție on-line, în aplicația informatică; selecția on-line se face utilizând formularul disponibil la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/. Rezultatul procesului de selecţie on-line se comunică automat de către sistem, odată cu trimiterea formularului de înregistrare, conform art. 2 şi art. 4 lit. a) din Metodologie. Dacă rezultatul este "respins", atunci candidatul are posibilitatea să repete procesul de înregistrare, de câte ori doreşte, în perioada 20-29 august 2014. Dacă rezultatul este "admis", candidatul este înscris în baza de date aferentă etapei de evaluare a portofoliilor de către inspectoratul şcolar județean;

-29 august 2014: afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în etapa de selecție on-line;

-1 - 10 septembrie 2014: depunerea portofoliului cu documentele prevazute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.549/2011, cu modificările și completările ulterioare, la inspectoratul școlar, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție on-line, conform programului afișat;

-11 - 12 septembrie 2014: inspectoratul școlar transmite Ministerului Educației Nationale (M.E.N.) lista candidatțlor declarați admiși după etapa de selecție on-line, care, la data înscrierii la selecție, ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora;

-15 - 18 septembrie 2014: evaluarea portofoliilor candidaților de către comisia de evaluare constituită la nivelul inspectoratului școlar județean, respectiv la nivelul M.E.N.;

-19 septembrie 2014: transmiterea către inspectoratul școlar județean a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul M.E.N., în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar județean;

-19 septembrie 2014: validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean și afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

-22 - 26 septembrie 2014: depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar județean, respectiv la M.E.N.;

-2 octombrie 2014: transmiterea de către M.E.N. a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar județean;

-3 - 6 octombrie 2014: întocmirea de către inspectoratul școlar județean a listei cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestei liste M.E.N.;

-7 octombrie 2014: emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional.

În vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, seria a 7-a, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani are alocat un număr de 50 de locuri.

Candidaţii declaraţi admişi, după etapa de selecţie on-line, vor depune portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Botoşani, în perioada 1-10 septembrie 2014, în intervalul orar 10:00-16:00.


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Invatamant: Alte articole din Botosani