Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Atenție patroni! Inspectorii de muncă de la ITM Botoșani fac verificări

Atenție patroni! Inspectorii de muncă de la ITM Botoșani fac verificări

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Local

Acţiune coordonată de Inspecţia Muncii privind modul de respectare a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară”.

În trimestrele II şi IV din anul 2015 se va desfăşura acţiunea de control stabilită în Programul cadru al Inspecţiei Muncii 2015: ’’Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară”.

I.Obiectivele acţiunii

Acţiunea „Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară” vizează următoarele obiective:

·    Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor in ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă a echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi industria alimentară;

·    Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă, a echipamentelor, în vederea prevenirii producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

II.Motivarea acţiunii

Deşi numărul angajaţilor şi al întreprinderilor agricole şi al celor din industria alimentară este în scădere, acest sectoare îşi menţin totuşi importanţa lor în cadrul economiei naţionale.

Atât în domeniul agriculturii cât şi în cel al industriei alimentare sunt efectuate numeroase activităţi în care sunt implicate echipamente de muncă, la care în unele situaţii nu se respectă prevederile reglementărilor tehnice române care transpun legislaţia comunitară aplicabilă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu privire la aceste echipamente.

Datorită faptului că în unele cazuri, angajatorii din aceste domenii de activitate nu au asigurat măsurile necesare pentru aplicarea şi respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, au fost produse accidente de muncă în urma cărora a avut loc decesul accidentaţilor sau pierderea capacităţii de muncă ca urmare a unor vătămări grave suferite de accidentaţi.

Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de inspectoratele teritoriale de muncă şi de inspectorii de muncă de la Inspecţia Muncii, au evidenţiat faptul că in activităţile din agricultură şi industria  alimentară au fost constatate abateri de la legislaţia în vigoare cu privire la obligaţia angajatorilor de a asigura echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate la nivel naţional, în activităţile desfăşurate în aceste domenii de activitate, referitoare la modul de aplicare şi respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă au fost următoarele:

·    Angajatorii nu au stabilit măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă puse la dispoziţia lucrătorilor din întreprinderi să corespundă activităţilor prestate, ori să fie adaptate acestor scopuri, punând astfel în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

·    Echipamentele de muncă utilizate în lucrările agricole şi în industria alimentară nu au fost supuse unor verificări periodice şi încercări periodice sau verificări speciale şi aceste operaţii nu au fost efectuate de persoane competente;

·    Angajatorii nu au luat măsurile necesare pentru ca utilizarea echipamentelor de muncă să fie accesibilă numai lucrătorilor însărcinaţi cu aceste atribuţii;

·    Nu au fost desemnaţi lucrătorii pentru efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii tehnice a echipamentelor de muncă;

·    Nu au fost întocmite fişe de lucru pentru echipamente de muncă utilizate la posturile de lucru şi /sau locurile de muncă;

·    Nu a fost efectuată instruirea lucrătorilor care utililizează, repară şi întreţin tehnic, echipamentele de muncă utilizate la lucrările din agricultură şi industria alimentară;

·    Nu sunt prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie elementele mobile ale echipamentelor de muncă, nefiind eliminate riscurile de producere a unor evenimente prin contactul mecanic al acestor componente;

·    Nu sunt întocmite programe de întreţinere tehnică pentru echipamentele de muncă sau în cazul în care acestea sunt întocmite, nu sunt respectate şi nu sunt menţinute la zi;

·    Echipamentele de muncă utilizate pentru ridicarea sarcinilor nu au marcată în mod vizibil sarcina nominală;

·    Sistemele de comandă ale echipamentelor de muncă nu sunt marcate corespunzător;

·    Nu sunt elaborate instrucţiuni proprii de securitate a muncii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă;

·    Nu sunt asigurate măsuri tehnice împotriva pericolelor generate de echipamentele electrice.

III.Grupuri ţintă

Acţiunile de control se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi(mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt ), care efectuează activităţi din agricultură: cod CAEN: A-01, grupele de activitate: 011 ;012;013;014;015;016;017 şi industria alimentară-cod CAEN C10, grupele: 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109

IV.Acte normative în baza cărora se desfăşoară acţiunea naţională

1.Legea nr. 108/1999 republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Hotărârea nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare ;

3.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

4.H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

5.H.G. nr. 355 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6.H.G. nr. 493/ 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

7.H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

8.H.G. nr. 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

9.H.G. nr. 1.048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

10.H.G. nr. 1.146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

11.H.G. nr. 1.051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

12.H.G. nr. 1.058/ 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

13.H.G. nr. 1.876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţii;

14.Hotărâre nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici;

15.O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al sancţiunilor, aprobată şi completată de Legea nr. 180/2002.


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Local: Alte articole din Botosani