REGULAMENT DE ORGANIZARE  AL PROIECTULUI – CONCURS NAŢIONAL  „ MESAJ DE PRIETENIE ”  EDIŢIA I, 2010 – 2011

REGULAMENT DE ORGANIZARE AL PROIECTULUI – CONCURS NAŢIONAL „ MESAJ DE PRIETENIE ” EDIŢIA I, 2010 – 2011

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR DOROHOI

Str. Grigore Ghica, nr. 49, jud. Botoşani

Tel. / fax  0231 611630

E-mail : [email protected]

Web: www.dorohoiclub.dorohoi.com

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

AL PROIECTULUI – CONCURS NAŢIONAL

„ MESAJ DE PRIETENIE ”

EDIŢIA I, 2010 – 2011

 

 

1. PREZENTARE ŞI ARGUMENT:

Concursul Naţional „Mesaj de prietenie” se desfăşoară în domeniile: artă plastică, informatică, abilităţi practice şi se adresează preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII.

Astfel, copiii şi elevii pot participa cu lucrări într-o competiţie fără taxă, prin corespondenţă, lucrări care vor fi dăruite, la finalul proiectului, copiilor din familiile sinistrate în urma inundaţiilor din municipiul Dorohoi şi zonele învecinate, ce au avut loc în luna iunie 2010. În contextul declarării anului 2011 ca „Anul voluntariatului”, oferim posibilitatea participanţilor (elevi şi cadre didactice) din ţară de a fi alături de aceşti copii defavorizaţi.

Considerăm că dăruind din munca şi timpul vostru pentru confecţionarea unor lucrări sau obiecte, transmiteţi, în acelaşi timp, un mesaj de înţelegere şi solidaritate către copii care se vor bucura de orice dovadă de prietenie.

Participarea la o competiţie naţională îi motivează cu atât mai mult pe copii, aceştia fiind încurajaţi să utilizeze cât mai corect tehnicile învăţate şi simţul lor estetic în realizarea lucrărilor.

 

2. SCOPUL: Cultivarea dragostei, respectului şi preţuirii faţă de semeni, îndeosebi faţă de cei defavorizaţi, prin realizarea şi donarea unor lucrări practice originale, care vor face obiectul unei competiţii la nivel naţional.

3. OBIECTIVE:

v  Valorificarea potenţialului creativ şi a originalităţii elevilor în realizarea unor lucrări practice pe teme date;

v  Sensibilizarea copiilor pentru voluntariat, prin realizarea unor lucrări destinate a fi donate unor copii defavorizaţi;

v  Dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor prin participarea la concursuri;

v  Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţi şcolare şi între cadrele didactice implicate.

4. PERIOADA ŞI ETAPELE DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI:

Proiectul se va derula pe parcursul anului şcolar 2010-2011.

Etape:

§  Promovarea activităţilor proiectului: noiembrie 2010 – iunie 2011

§  Primirea lucrărilor: până pe data de 24 mai 2011

§  Jurizarea lucrărilor: 27 mai 2011

§  Organizarea expoziţiei finale: 26 – 31 mai 2011

§  Donarea lucrărilor către copiii sinistraţi: 1-7 iunie 2011

§  Trimiterea diplomelor şi adeverinţelor: 2 – 15 iunie 2011

5. CATEGORII DE VÂRSTĂ:

a)    Preşcolari;

b)    Clasele I-IV;

c)     Clasele V-VIII.

 

6. DOMENIILE ŞI SECŢIUNILE CONCURSULUI:

  • Creaţii grafice pe calculator:

I. Secţiunea DESENE PE CALCULATOR

II. Secţiunea COLAJE PE CALCULATOR

III. Secţiunea FELICITĂRI PE CALCULATOR

Sunt admise lucrări create în Paint, Microsoft Office, diverse editoare grafice, în orice format (A3/A4/A5). Lucrările vor fi listate color, pe coli cartonate.

 

  • Lucrări practice – fantezii:

IV. Secţiunea COLAJE

V. Secţiunea JUCĂRII ŞI OBIECTE DECORATIVE

VI. Secţiunea FELICITĂRI

Lucrările/obiectele pot fi confecţionate în tehnici de lucru şi materiale la alegere.

 

  • Pictură – Desen:

VII. Secţiunea PICTURĂ

VIII. Secţiunea DESEN (pentru preşcolari)

Sunt admise toate tehnicile, toate suporturile, toate dimensiunile.

7. PRECIZĂRI

Toate lucrările vor fi etichetate pe verso (conform modelului de la finalul regulamentului), apoi trimise în plic sau colet poştal, pe adresa:

 

CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR DOROHOI

Str. Grigore Ghica, Nr. 49

Loc. Dorohoi, Jud. Botoşani

Cod poştal 715200

(pentru Concursul “Mesaj de prietenie”)

 

Acestea pot fi aduse direct la sediul Clubului Copiilor Dorohoi (pentru unităţile din judeţul Botoşani).

Împreună cu lucrările, vor fi trimise fişele de înscriere (Anexa 1) şi acordurile de parteneriat semnate şi ştampilate (Anexa 2).

Având în vedere faptul că lucrările vor fi dăruite ulterior, acestea pot conţine un mesaj scurt de prietenie, scris sau doar vizual, pentru copii aflaţi în dificultate. Se pot aborda teme precum: Drepturile copiilor, Voluntariatul – o mână întinsă către cei aflaţi în dificultate, Solidaritate, Speranţă pentru viitor, Prietenia, Ziua Copilului, etc. Excepţie fac jucăriile şi obiectele decorative, care pot aborda teme generice.

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări/secţiune, la fiecare categorie de vârstă.

Creaţiile elevilor vor fi evaluate de un juriu de specialitate, după următoarele criterii: concordanţa dintre mesajul transmis şi scopul proiectului, originalitatea, calitatea (tehnică, aspect îngrijit, compoziţie, aranjarea în pagină, exprimare în scris etc.). Drepturile de autor şi toate drepturile conexe privind lucrările şi obiectele cu care elevii participă la concurs, se cedează instituţiei organizatoare.

Se vor acorda locurile I, II, III şi Menţiuni pentru toate secţiunile şi categoriile de vârstă, cât şi diplome de participare tuturor copiilor şi elevilor. Toate cadrele didactice vor primi diplome şi adeverinţe de participare.

Lucrările nu se restituie deoarece vor face obiectul donării către copiii sinistraţi.

Nu se percepe taxă de participare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Clubului Copiilor şi Elevilor Dorohoi www.dorohoiclub.dorohoi.com.

 

8. PARTENERI:

-         Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani;

-         Palatul Copiilor Botoşani;

-         Primăria Municipiului Dorohoi;

-         Casa municipală de Cultură Dorohoi;

-         Asociaţia “Mugurelul” Dorohoi;

-         Grădiniţa Nr.9 “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi;

-         Grădiniţa Nr.6 Dorohoi;

-         Grădiniţa Nr.8 Dorohoi;

-         Şcoala Nr.8 “Mihail Kogălniceanu” Dorohoi;

-         Şcoala Nr.5  “Spiru Haret” Dorohoi;

-         Şcoala de Arte şi Meserii “Ion Pillat” Dorohoi;

-         Şcoala cu clasele I-VIII “D. Pompeiu” Broscăuţi;

-         Şcoala cu clasele I-IV Horlăceni;

-         Palatul Copiilor Vaslui;

-         Clubul Copiilor Târgu Neamţ;

-         Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad;

-         Clubul Copiilor Huşi;

-         Clubul Copiilor Huedin;

-         Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc;

-         Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele, Buzău;

-         Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa;

-         Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor” Iaşi.

 

 

Lista partenerilor rămâne deschisă, urmând ca, odată cu participarea la concurs, să fie semnate acordurile de parteneriat cu alte instituţii din ţară.

 

 

ETICHETĂ:

Nume şi prenume elev:

Titlul lucrării:

Secţiunea:

Grupa/Clasa:

Coordonator:

Instituţia de provenienţă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS NAŢIONAL

„ MESAJ DE PRIETENIE ”

EDIŢIA I, 2010 - 2011

FIŞA DE ÎNSCRIERE

1. Instituţia ...........................................................................................................................

2. Adresa completă, telefon, e-mail instituţie: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: .................................................

4. Specialitatea: ...................................................................................................................

5. Telefon cadru didactic: ............................................

6. E-mail cadru didactic: ..............................................

 

Nr crtNumele şi prenumele elevuluiClasa/ GrupaSecţiuneaTitlul lucrării
1.
2.
3.
4.
5.

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

 

 

 

CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR DOROHOI                                                INSTITUŢIA

Str. Grigore Ghica, nr. 49                                                                          ______________________________________

E-mail : [email protected] Str........................................................Nr............

Tel./fax: 0231 611630                                                                               Tel............................E-mail.................................

Nr. 192 din 28.10.2010                                                                             Nr......................din .............................................

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

ÎNCHEIAT ÎNTRE PARTENERII:

CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR DOROHOI, cu sediul în Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 49, jud. Botoşani, reprezentat de director Prof. Irina-Maria Miron, Prof. Mihaela-Laura Bolohan şi Prof. Daniel Puhăcel, în calitate de organizatori

şi

INSTITUŢIA _____________________________________________________________, cu sediul în _________________________________________________________ reprezentată de _______________________________________________________________________________ .

Art.1 OBIECTUL PARTENERIATULUI

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie colaborarea părţilor, stabilirea rolului şi responsabilităţilor partenerilor în cadrul proiectului CONCURS NAŢIONAL “MESAJ DE PRIETENIE”- ediţia I, concurs propus pentru a fi înscris în C.A.E. al M.E.C.T.S. pe 2011.

Art.2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

Proiectul se va desfăşura în perioada 1 noiembrie 2010 – 15 iunie 2011, la sediul instituţiilor implicate în proiect, cu finalizare la Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi şi alte locaţii prevăzute în calendarul de activităţi.

Art.3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR

A.  CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR DOROHOI se obligă la:

-   organizarea proiectului CONCURS NAŢIONAL “MESAJ DE PRIETENIE”, ediţia I, concurs propus pentru a fi înscris în C.A.E. al M.E.C.T.S. 2011, prin delegarea persoanelor pentru buna desfăşurare a concursului – Prof. Irina-Maria Miron, Prof. Mihaela-Laura Bolohan, Prof. Daniel Puhăcel;

-   să coordoneze desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului în condiţii optime;

-   să popularize implicarea colaboratorilor în cadrul proiectului;

-   să asigure jurizarea lucrărilor/premierea lor;

-   să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

-   să trimită tuturor participanţilor (elevi şi cadre didactice) diplomele obţinute, prin e-mail la adresa specificată în formularul de înscriere;

-   să asigure îndeplinirea tuturor activităţilor propuse în cadrul proiectului;

-   să realizeze evaluarea finală a proiectului.

B. INSTITUŢIA __________________________________________________ se obligă:

-   să delege persoana sau persoanele de contact pentru buna colaborare între instituţii şi anume: ___________________________________________________________________;

-   să asigure participarea elevilor la proiect;

-   să participe la activităţile derulate în cadrul proiectului, respectând termenele, obiectivele şi condiţiile acestuia, conform regulamentului de desfăşurare a concursului;

-   să distribuie diplomele primite elevilor participanţi.

Art. 4 Dispoziţii finale

Prezentul parteneriat a fost încheiat astăzi, ___________________, în două exemplare cu putere de original, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi ______________________________

Director,                                                                             Director,

Prof. Irina-Maria Miron                                                          ____________________

 

 

 

 

 

Stirea anterioara

Mesteci gumă zilnic? Iată ce poţi păţi

Stirea Urmatoare

Accident grav! Un bărbat a decedat și două femei au ajuns la spital după impactul dintre o motocicletă și o mașină

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.