Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Botoșani: Consilierii județeni se întrunesc astăzi în ședința ordinară din luna august - Vezi ordinea de zi!

Botoșani: Consilierii județeni se întrunesc astăzi în ședința ordinară din luna august - Vezi ordinea de zi!

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Administratie

Consilierii județeni se întrunesc joi, 31 august 2017, în ședința ordinară. Ședința va avea loc la ora 12:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Botoșani. Un număr de 16 proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi. Reamintim că şedinţele sunt publice, la acestea pot participa şi cetăţeni ai județului Botoșani.

Proiectele de hotărâre care vor fi dezbătute și supuse la vot Consiliului Judeţean Botoşani, conform ordinei de zi, sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani.

3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 111 din 31.07.2017.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ-teritorială – Comuna Vârfu Câmpului.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Botoşani și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.J. nr. 101/29.07.2016 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 0+000-9+900”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 208H, din DN 29 – Corni, km 0+000-6+000”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 293, din DN 29A – Dumeni – Havârna- Mileanca, km 0+000-26+090 şi DJ 298A – Darabani – DJ 293, km 0+250-10+000”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 298, Vorniceni – Cordăreni – Dumeni, km 0+000-15+100”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2017 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deşeurilor municipale şi administrare a depozitului de deşeuri - Județul Botoşani, nr. 12016/02.08.2016.

ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Administratie: Alte articole din Botosani