Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Urban Serv Botoșani organizează concurs pentru ocuparea unui post de șef compartiment audit public intern. Vezi detalii!

Urban Serv Botoșani organizează concurs pentru ocuparea unui post de șef compartiment audit public intern. Vezi detalii!

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Local

S.C. URBAN SERV S.A. cu sediul în str. 1 Decembrie nr.19 organizează concurs în ziua de 24.07.2014   la sediul unității pentru ocuparea unui post de ȘEF COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN.

1.) CERINȚELE POSTULUI : coordonarea activității de audit public intern conform Legii nr.672/19.12.2002 (*republicată*) și a celorlalte reglementări legale în domeniu la nivel de S.C. URBAN SERV S.A.

2.) CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:

-studii superioare economice absolvite cu o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii , Familiei și Protecției Sociale;

-vechimea în specialitatea necesară: minimum 5 (cinci) ani în activitatea de audit  sau în activitatea economică de conducere a unei societăți comerciale sau instituții publice;

-cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, nivel avansat;

-constituie un avantaj :

-perfecționări/ specializări cursuri de audit public intern;

-certificat de atestare emis de instituții de profil.

-auditorii interni trebuie să dețină cunoștințe structurate pe domenii de competență, abilități pentru îndeplinirea sarcinilor și valori etice, morale și personale.

3.) ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

-cerere de înscriere la concurs;

-copia cărții de identitate;

-copii ale actelor  de studii;

-copia cărții de muncă/adeverință vechime în muncă;

-curriculum vitae;

-adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-cazier judiciar;

-recomandarea de la ultimul loc de muncă.

Dosarele cu actele de concurs vor fi depuse la secretariatul societății pâna la data de 22.07.2014 inclusiv, orele 10,00.

Concursul constă într-o probă scrisă în ziua de 24.07.2014 orele 10,00 și un interviu în ziua de 25.07.2014 la aceeași oră.   Bibliografia concursului se găsește la Biroul Resurse Umane.

Informații suplimentare la sediul unității sau la Biroul Resurse Umane telefon nr.0231517912/913 interior 121.


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Local: Alte articole din Botosani