Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani recrutează candidați

Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani recrutează candidați

Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani recrutează candidați pentru instituțiile militare de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.

IJJ Botoşani, va desfăşura activităţi de recrutare până pe data de 24.05.2019, după cum urmează:

I.NUMĂRUL DE LOCURI LA ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREŞTI

6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative pentru învăţământul cu frecvenţă (4 ani) - domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă (3 ani) - domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
65 locuri alocate Jandarmeriei Române;
5 locuri alocate SIE.

7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă - domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”

II.NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.Învățământ superior – ofițeri, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență

a) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 17 locuri alocate M.A.I., conform specialităţilor, astfel:
10 locuri – Facultatea de Management Militar:
Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică, 3 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Artilerie și rachete” (1 loc), „Geniu” (2 locuri), „Apărare CBRN” (2 locuri), „Auto” (2 locuri);
Domeniul de licență: Inginerie și management, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Comunicații și informatică” (3 locuri).

7 locuri – Facultatea de Științe Economice și Administrative:
Domeniul de licență: Contabilitate, 3 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Finanțe-contabilitate” (2 locuri);
Domeniul de licență: Științe administrative, 3 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Logistică” (5 locuri);

b) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I - 6 locuri alocate M.A.I., astfel:
6 locuri – Facultatea de Comandă și Stat Major:
Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică, 3 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Logistică”.

c) Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – 36 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
4 locuri – Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate:
Domeniul de licență: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Echipamente și sisteme electronice militare” (1 loc), „Comunicații pentru apărare și securitate” (2 locuri), „Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație” (1 loc).

3 locuri – Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică:
Domeniul de licență: Calculatoare și tehnologia informației, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională” (3 locuri);

15 locuri – Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică:
Domeniul de licență: Inginerie civilă, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Construcții și fortificații” (2 locuri);
Domeniul de licență: Inginerie geodezică, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice” (1 loc);
Domeniul de licență: Inginerie genistică, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare” (4 locuri);
Domeniul de licență: Inginerie de armament, rachete și muniții, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului” (1 loc), „Materiale energetice și apărare CRBN” (7 locuri);

14 locuri – Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare:
Domeniul de licență: Inginerie aerospațială, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Echipamente și instalații de aviație” (1 loc);
Domeniul de licență: Inginerie autovehiculelor, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Blindate, autovehicule și tractoare” (1 loc), „Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule” (12 locuri).

d) Institutul Medico-Militar – 16 locuri alocate M.A.I.:
Domeniul de licență: Sănătate, 6 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Medicină generală” (10 locuri Bucureşti, 6 locuri Tg-Mureş).

e) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 16 locuri alocate M.A.I.:

15 locuri – Facultatea de Management Aeronautic:
Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică, 3 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Aviație piloți” (10 locuri pentru I.G.Av.), „Control trafic aerian” (5 locuri pentru I.G.Av.).

1 loc – Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană:
Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică, 3 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Radiolocație” (1 loc pentru IGPF);

f) Academia Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 10 locuri alocate M.A.I.:

10 locuri – Facultatea de Inginerie Marină:
Domeniul de licență: Inginerie marină și navigație, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Navigație, hidrografie și echipamente navale” (4 locuri), „Electromecanică navală” (5 locuri);
Domeniul de licență: Inginerie electrică, 4 ani - programul de studii universitare de licenţă/specializarea: „Electromecanică” (1 loc).

2.Învățământ postliceal (maiștri militari) – învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 ani

a) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 46 locuri *, alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
8 locuri – Tehnici de comunicaţii;
8 locuri – Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică;
10 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
10 locuri – Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică;
10 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicații;

* Notă: În cazul autorizării Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu, potrivit Ordinului M.227/2018, programele de studii postliceale pentru formarea maiștrilor militari în domeniul comunicațiilor și informaticii se transferă integral acestei unități de învățământ.

b) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” – 21 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor:
Aviație: Aeronave și motoare de aviație (10 locuri), Armament, rachete, muniții de aviațieși sisteme de lansare (1 loc), Electromecanică și automatizare de bord de aviație (5 locuri), Radioelectronică de bord de aviație (2 locuri);
Radiolocație: radiolocație (3 locuri).

c) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 62 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
17 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
14 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
18 locuri – Motoare şi maşini navale.
11 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

Repartizarea pe structuri beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora pe arme şi specializări după desfăşurarea concursurilor, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii elevului/studentului.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare de recrutare distincte, corespondente numărului de opțiuni și se parcurge procedura stabilită pentru selecție și admitere.

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/programele de studii universitare de licență „Drept”, „Ordine și siguranță publică”, candidații pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Alte precizări:
1. Înscrierea candidaţilor – de LUNI până VINERI, între orele 09.00 – 12.00 şi 14.00 - 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani - până la data de 24 mai 2019.

2. Depunerea dosarelor de candidat în volum complet – de LUNI până VINERI, între orele 09.00 – 12.00 şi 14.00 - 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani - până la data de 14 iunie 2019.

3. Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J. Botoşani la adresa www.jandarmeriabotosani.ro.

4. Probele eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanțelor fizice) de către candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale se susţin în mod centralizat, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, în perioada 10 – 14 iulie 2019, ora 07.00, potrivit planificării DGMRU care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ.

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice.

După depunerea dosarului în volum complet la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, vă rugăm să consultaţi frecvent site-ul instituţiei de învăţământ la care v-aţi înscris pentru consultarea tematicii şi a bibliografiei, a perioadei înscrierii candidaţilor şi organizarea concursurilor de admitere, etc.

Important: Perioada de înscriere la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne care școlarizează personal pentru Jandarmeria Română, respectiv Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni și Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, va fi anunțată în timp util, cu precizarea că sesiunea de admitere se va desfășura în luna ianuarie 2020.

Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de telefon 0231/511533 (interior 24527) iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din municipiul Botoşani, strada I.C. Brătianu, nr. 110 -112. Persoane de contact: sublocotenent Lupu Cristian și plutonier adjutant Stoleru Ştefan-Virgil.

Condițiile legale și criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații, probele sportive și baremele, precum și documentele necesare pentru dosarul de candidat au fost postate pe site-ul I.J.J.Botoșani - www.jandarmeriabotosani.ro, secțiunea Despre instituție/Carieră/ANUNȚ privind recrutarea candidaților la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., precum și la avizierul inspectoratului.

Stirea anterioara

Magazin de echipamente de schi! Vă așteptăm în orice perioadă!

Stirea Urmatoare

Inițiativă legislativă: Șoferii își vor putea recupera permisele suspendate mult mai ușor

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.