Biroul Electoral Județean Botoșani a stabilit regulile aplicabile pe parcursul procesului de votare

Biroul Electoral Județean Botoșani a stabilit regulile aplicabile pe parcursul procesului de votare

Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţean (BECJ) Botoşani a adoptat o hotărâre prin care sunt stabilite regulile care trebuie respectate în cazul membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare care se vor deplasa cu urna specială în unităţi medicale în care se află pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19.

De asemenea, membrii BECJ au stabilit şi procedurile impuse în cazul persoanelor netransportabile, a persoanelor aflate în carantină sau izolare care solicită să voteze prin intermediul urnei speciale.

Prin aceeaşi hotărâre, BECJ a stabilit şi regulile generale aplicabile pe parcursul desfăşurării procesului de votare, dar şi procedurile de valorificare a rezultatelor votării.

Iată setul de reguli care trebuie respectate în ziua desfăşurării alegerilor locale din 27 septembrie:

- DESFĂȘURAREA OPERAȚIUNILOR PRIVIND BOLNAVII INTERNAȚI ÎN UNITĂȚI COVID

- Membrii biroului electoral al secției de votare care se vor deplasa cu urna specială, în vederea asigurării dreptului la vot prin intermediul acesteia, de către persoanele ce au formulat cereri în acest sens, vor fi însoțite, în mod obligatoriu, în interiorul unității spitalicești de personalul de pază.

- Este interzisă intrarea în unitatea spitalicească cu bolnavi COVID sau suspecți COVID a membrilor biroului electoral al secției de votare și a personalului de pază care însoțește urna specială dacă nu este asigurat echipamentul de protecție cel puțin la nivelul de echipare corespunzător personalului medical ce-și desfășoară activitatea în unitatea respectivă.

- Echiparea membrilor biroului electoral al secției de votare și a personalului de pază cu echipamentul de protecție se va face doar în prezența și sub îndrumarea a cel puțin unei persoane desemnate de unitatea spitalicească în cauză, care are cunoștințe în acest domeniu.

- Intrarea în unitatea spitalicească a membrilor biroului electoral al secției de votare și a personalului de pază se va face doar dacă unitatea spitalicească asigură, pe întreaga durată a procedurii, prezența unui cadru medical care să îndrume membrii secției de votare.

-Toate operațiunile legate de procesul electoral se vor desfășura numai pe holurile unităților spitalicești, în așa fel încât să existe o distanță de cel puțin 1 metru între membrul biroului electoral al secției de votare și intrarea în salon. Este strict interzisă intrarea membrilor biroului electoral al secției de votare și a personalului de pază în saloanele în care sunt internați bolnavi COVID sau suspecți COVID.

- La sfârșitul derulării operațiunilor electorale în unitatea spitalicească, membrii biroului electoral al secției de votare și a personalului de pază vor fi decontaminați și dezechipați de echipamentul de protecție numai de către personalul stabilit în acest sens de unitatea spitalicească.

- Membrii biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială se vor asigura, înainte de a intra în unitatea spitalicească, că au fost desemnate persoanele care să-i ajute la echipare, desfășurarea procesului electoral, și, respectiv, care să-i decontamineze și să-i dezechipeze la final.

- Toate materialele folosite în procesul electoral, inclusiv urna specială vor fi introduse în sacii speciali puși la dispoziție, în mod obligatoriu, de unitatea spitalicească. Este interzisă folosirea în continuare, după întoarcerea în localul secției de votare a materialelor utilizate în procesul electoral, inclusiv a ștampilelor cu mențiunea „votat” și a buletinelor de vot neutilizate, derulat în unitatea spitalicească.

- La întoarcerea în localul secției de votare, sacii speciali în care se află toate materialele vor fi depozitați până la sfârșitul programului de votare într-un loc special, ce va asigura o distanță de cel puțin 1,5 metri de persoanele ce participă la procesul electoral. Este interzisă manipularea acestor saci, pe parcursul perioadei rămase până la finalizarea programului de votare. În situațiile excepționale în care este necesară mutarea acestor saci, acest lucru se va face de către o singură persoană ce va purta, în mod obligatoriu, mănuși dezinfectate în prealabil și ulterior manipulării sacilor.

- Operațiunile de numărare a voturilor din urna specială vor fi efectuate după finalizarea operațiunilor de numărare a voturilor exprimate în interiorul secțiilor de votare.

- Pe parcursul efectuării operațiunilor de numărare a voturilor exprimate, președintele și/sau locțiitorul vor fi echipați cel puțin cu mască de protecție și mănuși, ultimele dezinfectate în prealabil și ulterior finalizării procesului de numărare. Este interzisă atingerea feței și a ochilor de către persoanele ce numără voturile exprimate, chiar dacă acestea sunt echipate cu mănuși de protecție. În măsura în care este necesară întreruperea procesului de numărare a votului, președintele și/sau locțiitorul își vor scoate mănușile de protecție, pe care le vor arunca la un coș de gunoi, eventual cu capac, după care își vor dezinfecta mâinile. Reluarea procesului de numărare a voturilor exprimate va avea loc după reechiparea cu o pereche nouă de mănuși de protecție, dezinfectate după echipare.

- DESFĂȘURAREA OPERAȚIUNILOR PRIVIND PERSOANELE NETRANSPORTABILE, PERSOANELE AFLATE ÎN IZOLARE SAU PERSOANELE AFLATE ÎN CARANTINĂ

- Membrii biroului electoral al secției de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială vor fi echipați, în mod obligatoriu cu măști de protecție și mănuși de protecție și vor avea asupra lor, în afara materialelor necesare procesului electoral, și dezinfectant.

- Membrii biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială vor asigura desfășurarea procesului electoral fără a intra în locuința persoanelor netransportabile, aflate în izolare sau în carantină. Este interzisă apropierea membrilor biroului electoral al secției de votare la o distanță mai mică de 1 metru de ușa casei în care locuiește alegătorul care a solicitat urna specială sau la o distanță mai mică de 1 metru de ușa apartamentului alegătorilor care locuiesc în condominii (blocuri de locuințe).

- În măsura în care alegătorul nu folosește pixul personal, după ce fiecare persoană și-a exercitat dreptul la vot prin intermediul urnei speciale, vor fi dezinfectate în mod obligatoriu ștampila cu mențiunea „votat”, pixul pus la dispoziția alegătorului și tușiera.

- Este obligatorie deplasarea membrilor biroului electoral al secției de votare întâi la locuințele persoanelor care nu sunt infectate COVID sau nu sunt suspecte de infectare COVID. În acest sens, înainte de deplasarea membrilor biroului electoral al secției de votare, extrasul de pe liste, în care sunt consemnate datele de identificare ale persoanelor care au solicitat urna specială va fi pus la dispoziția personalului de pază care va stabili ordinea în care se va desfășura procesul electoral, întrucât numai personalul de pază va fi cel care va avea cunoștință despre persoanele aflate în izolare sau carantină, pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal comunicat în prealabil organelor de ordine de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani.

- Toate operațiunile necesare procesului electoral privind votarea prin intermediul urnei speciale, vor fi astfel programate încât să asigure întoarcerea urnei speciale în secția de votare, înainte de ora 21.00.

- La întoarcerea în localul secției de votare, materialele care au fost folosite în procesul electoral cu urna specială vor fi depozitate într-un colț al încăperii astfel încât să asigure o distanță de cel puțin 1,5 metri față de persoanele care participă la procesul electoral. Ștampila cu mențiunea „votat” va putea fi folosită în procesul electoral desfășurat în secția de votare numai după o prealabilă și temeinică dezinfectare.

- Operațiunile de numărare a voturilor din urna specială vor fi efectuate după finalizarea operațiunilor de numărare a voturilor exprimate în interiorul secțiilor de votare.

- Pe parcursul efectuării operațiunilor de numărare a voturilor exprimate, președintele și/sau locțiitorul vor fi echipați cel puțin cu mască de protecție și mănuși, ultimele dezinfectate în prealabil și ulterior finalizării procesului de numărare. Este interzisă atingerea feței și a ochilor de către persoanele ce numără
voturile exprimate, chiar dacă acestea sunt echipate cu mănuși de protecție. În măsura în care este necesară întreruperea procesului de numărare a votului, președintele și/sau locțiitorul își vor scoate mănușile de protecție, pe care le vor arunca la un coș de gunoi, eventual cu capac, după care își vor dezinfecta mâinile. Reluarea procesului de numărare a voturilor exprimate se va face după reechiparea cu o pereche de mănuși de protecție nouă, dezinfectată după echipare.

REGULI GENERALE APLICABILE PE PARCURSUL DESFĂȘURĂRII OPERAȚIUNILOR DE VOTARE ȘI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR VOTĂRII

- Președinții sau locțiitorii secțiilor de votare vor veghea, ca pe parcursul procesului electoral, în interiorul localului de votare să nu se afle mai mult de 15 persoane, cu excepția alegătorilor. Este interzisă prezența în interiorul secției de votare a mai mult de 5 alegători.

- Președinții sau locțiitorii secțiilor de votare situate în:
- localitatea Bozieni, oraș Săveni, fost magazin sătesc
- localitatea Talpa, comuna Cândești, Școala Primară Talpa
- localitatea Vițcani, comuna Cândești, Școala Primară Vițcani
- localitatea Carasa, comuna Corlăteni, Grădinița Carasa
- localitatea Agafton, comuna Curtești, Spațiu școală Agafton
- localitatea Popeni, comuna George Enescu, Școala Generală Popeni
- localitatea Manoleasa-Prut, comuna Manoleasa, fosta Școală Manoleasa-Prut
- localitatea Negrești, comuna Mihălășeni, Școala Negrești
- localitatea Lupăria, comuna Prăjeni, Școala Primară nr. 4 Lupăria
- localitatea Doina, comuna Răuseni, Școala Generală Doina
- localitatea Stolniceni, comuna Răuseni, Școala Generală Stolniceni
- localitatea Roma, comuna Roma, Școala nr. 2 Roma

vor veghea, ca pe parcursul procesului electoral, în interiorul localului de votare, să nu se afle mai mult de 15 persoane, cu excepția alegătorilor. Este interzisă prezența în interiorul secției de votare a mai mult de 1 alegător. În situația specială în care alegătorul nu poate vota singur, acesta va fi însoțit de o persoană ce nu face parte din biroul electoral al secției de votare, din rândul observatorilor sau candidaților.

- Pe parcursul procesului electoral membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare vor folosi, în mod obligatoriu, mască de protecție și mănuși de protecție. Este obligatorie folosirea de către observatori sau candidații care asistă la procesul electoral a măștii de protecție. Este interzisă intrarea alegătorilor în sediul secției de votare și în localul secției de votare fără ca aceștia să poarte mască de protecție care să acopere gura și nasul. În măsura în care alegătorul se prezintă la vot fără mască de protecția, acestuia îi va fi pusă la dispoziție de către personalul tehnic auxiliar al secției de votare, în mod gratuit, o mască de protecție.

- Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secțiilor de votare va asigura un triaj epidemiologic minim, prin identificarea, pe cât posibil a persoanelor care prezintă simptome de răceală. Dacă a fost identificată o asemenea persoană, personalul tehnic o va însoți până la ușa localului de votare, unde îi va aduce la cunoștință președintelui sau locțiitorului cele constatate. Alegătorul respectiv își va exercita dreptul de vot în cabina cea mai apropiată de ieșirea din localul secției. După ce a fost identificată prima persoană cu aceste simptome și a folosit această cabină de vot, în continuare, pe parcursul întregii zile, vor folosi cabina de vot respectivă doar persoanele care prezintă simptome de răceală, identificate în acest sens de personalul auxiliar. Este interzisă folosirea, în continuare, a cabinei de vot respective de către alegătorii care nu prezintă simptome de răceală.

-Alegătorii care solicită să-și exercite dreptul la vot prin intermediul urnei speciale, care au domiciliul pe raza secției de votare vor fi înscriși pe extrasul de pe liste și vor fi radiați din lista electorală permanentă prin barare cu o linie orizontală. Aceștia nu vor fi avuți în vedere la stabilirea numărului de alegători înscriși în listele electorale permanente.

Alegătorii care solicită să-și exercite dreptul la vot prin intermediul urnei speciale și care au domiciliul sau reședința în municipiul/orașul/comuna în care se află secția de votare și sunt arondați altei secții de votare, sunt trecuți în lista electorală suplimentară, apoi înscriși pe extrasul de pe liste și vor fi radiați din lista electorală suplimentară prin barare cu o line orizontală. Este necesar ca acești alegători să fie înscriși întâi în lista electorală suplimentară întrucât trebuie să fie consemnați în una din listele electorale pe baza cărora își pot exercita dreptul de vot alegătorii arondați respectivei secții (permanentă, complementară sau suplimentară, în cazul de față).

- Se recomandă birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală, să programeze venirea reprezentanților secțiilor de votare la sediul biroului de circumscripție în așa fel încât să se evite prezența simultană a acestora în interiorul clădirii în care-și desfășoară activitatea.

- Pentru municipiul Botoșani vor fi stabilite zone diferite unde vor sosi reprezentanții secțiilor de votare față de cele unde vor sosi reprezentanții circumscripțiilor municipale, orășenești și comunale, astfel:

- reprezentanții secțiilor de votare vor avea alocată parcarea din fața Direcției Generale a Finanțelor Publice Botoșani și a Casei Armatei, iar accesul acestora se va face doar dinspre Calea Națională
- reprezentanții circumscripțiilor municipale, orășenești și comunale vor avea alocată parcarea din Piața Revoluției, situată în fața Instituției Prefectului – Județul Botoșani, iar accesul se va face doar dinspre strada Arhimandrit Marchian.

- Accesul reprezentanților circumscripțiilor municipale, orășenești și comunale în interiorul perimetrului determinat mai sus se va face doar după o prealabilă programare efectuată telefonic de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 Botoșani după finalizarea procesului de centralizare a rezultatelor votării. Este interzisă prezentarea reprezentanților circumscripțiilor municipale, orășenești și comunale la alte ore, acestora nepermițându-li-se accesul în perimetrul creat, de către personalul de pază.

- Reprezentanții circumscripțiilor municipale, orășenești și comunale vor avea asupra lor, în afara materialelor prevăzute de Legea 115/2015, și sacii cu buletinele de vot utilizate și cele anulate în vederea predării acestora, în locurile special puse la dispoziție după finalizarea operațiunilor ce se vor desfășura la sediul Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 Botoșani. Acești saci vor rămâne în mașinile cu care s-a asigurat deplasarea reprezentanților birourilor electorale de circumscripție.

- Vor avea prioritate în vederea sosirii la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 Botoșani reprezentanții birourilor de circumscripție Flămânzi, Ștefănești, Adășeni, Albești, Avrămeni, Călărași, Cândești, Cordăreni, Corlăteni, Cristinești, Dângeni, Dersca, Dobârceni, Drăgușeni, Durnești, Frumușica, George Enescu, Havârna, Hănești, Hlipiceni, Ibănești, Lozna, Manoleasa, Mihălășeni, Mitoc, Pomârla, Prăjeni, Răuseni, Ripiceni, Românești, Santa Mare, Șendriceni, Trușești, Tudora, Vlăsinești, Vorniceni, determinate ca urmare a existenței unei distanțe mai mari de 30 km dintre domiciliul sau reședința președinților/locțiitorilor birourilor de circumscripție și sediile acestor birouri.

- Reprezentanții celorlalte birouri de circumscripții, la finalul procesului privind stabilirea rezultatului alegerilor vor închide și sigila localul biroului electoral de circumscripție, și eventual, localul unde sunt depozitate materialele folosite în procesul electoral, și vor preda localul/localurile respective personalului de pază desemnat în acest sens de conducerile instituțiilor din Județul Botoșani, care asigură paza și securitatea pe parcursul procesului electoral, pe baza unui proces-verbal de predare-primire simplu.

- Membrii birourilor electorale de circumscripție se vor întoarce la sediile acestora astfel încât să se poată asigura deplasarea la sediul Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.7 Botoșani la ora stabilită conform programării telefonice.

- Programarea telefonică privind prezentarea la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 Botoșani se va face la numărul 0231518201.

- După finalizarea operațiunilor din sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 Botoșani, reprezentanții birourilor electorale de circumscripție se vor deplasa cu mașinile cu care au transportat materialele la sediul Incubatorului de Afaceri situat în municipiul Botoșani, Calea națională nr. 354 (repere PETROM Iași, KAUFLAND), însoțiti de personalul de pază, în vederea predării sacilor cu buletinele de vot întrebuințate și cele anulate și a celorlalte materiale ce trebuie introduse în acești saci.

- Manipularea tuturor materialelor utilizate în procesul electoral, inclusiv a sacilor ce conțin buletinelor de vot utilizate și a celor anulate se va face cu purtarea, în mod obligatoriu, a mănușilor de protecție de către personalul implicat.

Stirea anterioara

IPJ Botoșani regretă stingerea fulgerătoare din viață a colonelului ANTON RADU

Stirea Urmatoare

Vești bune pentru mulți români! O categorie de persoane s-ar putea bucura de o mică avere din partea statului

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.