ITM Botoșani | Raportarea activitatii pe trim.I -  2011

ITM Botoșani | Raportarea activitatii pe trim.I - 2011

In cadrul serviciului Sanatate si Securitate in Munca in cursul trimestrului I al anului 2011 au fost  controlate preventiv 322  unitati, au fost autorizati pentru functionare din punct de vedere al protectiei  muncii un numar de  23 agenti economici. Au fost rezolvate  6 sesizari, si aplicate 324  sanctiuni contraventionale, din care 31  amenzi in valoare totala de 168.000 lei. Au fost inregistrate 5  accidente de munca – toate cu  incapacitate temporara de munca .

 

In ceea ce priveste raportarea actiunilor desfasurate in trimestrul I,  din programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii  enumeram o parte  dintre ele:

 

1.Implementarea Planului national de actiune al Inspectiei Muncii privind promovarea realizarii efective a evaluarii riscurilor in IMM – au fost aplicate 242 avertismente si 7 amezi in valoare de 40.000 lei. Dintre deficiente: - lipsa evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilo; neintocmirea planului de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor.

 

2. Campanie de monitorizare privind implementarea legislatiei nationale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, care transpune legislatia comunitara. Au fost aplicate  642 avertismente si 21 amenzi in valoare de 109.000 lei. Dintre deficiente: nerealizarea masurilor stabilite prin controalele anterioare; neasigurarea materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor; nesemnalizarea cailor de circulatie unde exista riscul caderii lucratorilor.

 

3. Campania nationala “Verificarea modului in care angajatorii respecta cerintele legale

de securitate si sanatate in munca in societatile si unitatile care presteaza activitati de

protectie si garda”. Au fost aplicate 3 avertismente si o amenda in valoare de 8000

lei.Dintre deficiente: neefectiarea controlului medical la angajare de catre medicul de

medicina muncii; lipsa evaluarii riscurilor pentru sanatatea si securitatea in munca a

lucratorilor care-si desfasoara activitatea in conditii de izolare.

 

 

4. Verificarea modului in care agentii economici respecta prevederile legale din domeniul

securitatii si sanatatii in munca la utilizarea instalatiilor de ridicat si sub presiune aflate

sub incidenta ISCIR. Au fost aplicate 15 avertismente . Dintre deficiente: neverificarea la

termenele scadente a instalatiilor de incalzire sub presiune; lipsa evaluarii riscurilor

pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.

 

5.Verificarea si constientizarea angajatorilor privind respectarea cerintelor de securitate

si sanatate in munca in cabinetele medicale si farmacii. Au fost aplicate 34 avertismente.

Dintre deficientele constatate : lipsa evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea

lucratorilor; neintocmirea planului de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor;

nu au fost elaborate instructiuni proprii de securitate si sanantate  in munca.

 

6. Verificarea modului in care angajatorii si lucratorii respecta prevederile legale

referitoare la securitate si sanantate in munca in activitatile de recoltare a culturilor

agricole si in fermele zootehnice. Au fost aplicate 3 avertismente. Dintre deficiente:-

neasigurarea controlului medical periodic al lucratorilor; lipsa nominalizarii lucratorilor

desemnati in acordarea primului ajutor; lipsa evaluarii riscurilor pt securitatea si

sanatatea lucratorilor; neintocmirea planului de pervenire si protectie.

 

 

7. Verificarea modului in care agentii economici din industria confectiilor respecta

prevederile legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Au fost aplicate 16

avertismente si 2 amenzi in valoare de 10.000 lei. Dintre deficiente: lipsa evaluarii

riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, inclusiv pentru

grupurile sensibile la riscuri specifice; utilizarea substantelor chimice periculoase in

spatii inchise fara asigurarea ventilatiei.

 

 

Situatie comparativa Sanatate si Securitate in Munca trim.I an 2010 fata de trimI an 2011

AnAgenti  controlatiSanctiuni aplicateAmenziValoare
20103731981787.500
201132232431168.000

 

Valoarea totala a sanctiunilor aplicate in cadrul serviciului Sanatate si Securitate in

Munca in cursul trimestrului I - 2011,   este de  168.000   lei.

In cadrul serviciului Control Relatii de Munca, in cursul trimestrului I, au fost efectuate controale la un numar de 325  agenti economici. Aceste verificari au avut un caracter complex, desfasurandu-se in baza programarilor lunare si actiunilor desfasurate in comun cu organele de politie si ale Garzii Financiare.

1.Campania privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale – in  cursul trimestrului I, din totalul de 353  agenti economici  controlati, cu un numar de 6247 salariati, au fost depistate  81 persoane lucrand fara forme legale la un numar de 65 angajatori, amenzile aplicate fiind de 243.000 lei. Celor 65 angajatori la care s-a constatat în această perioadă primirea la lucru fără forme legale a 81 persoane, în afara sancţiunii contravenţionale aplicate, le-au fost dispuse măsuri obligatorii de încheiere a contractelor individuale de muncă pentru persoanele respective şi să achite contribuţiile aferente, astfel încât perioadele lucrate de către aceştia să constituie vechime în muncă.

Actiunile desfasurate au un impact deosebit in crearea unei atitudini corespunzatoare societatii civile fata de munca ilegala, determinand o mai buna cunoastere a actelor normative ce reglementeaza relatiile de  munca. In toate controalele efectuate s-a pus un accent deosebit pe informarea atat a angajatorilor cat si a angajatilor, a prevederilor legale in materie de legislatia muncii cat a riscurilor pe care le presupune practicarea muncii fara forme legale.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă fără forme legale s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum si a altor acte normative din dreptul muncii.

Asftel, în cursul trimestrului I al anului 2011, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de 353 de unităţi. La aceste unităţi, s-au constatat o serie de deficienţe, care clasificate pe grupe se pot

prezenta după cum urmează:

A . Executarea contractelor individuale de muncă

Au fost aplicate 149 sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi 72 amenzi în valoare totală   de 252.600 lei.

La un număr de 189 unităţi au fost găsite deficiente legate de respectarea H.G. 161/2006, referitoare la completarea Registrului general de evidenţă al salariaţilor în formă electronică, precum şi la întocmirea dosarelor de personal ale salariaţilor. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 189 sancţiuni contravenţionale din care 24 amenzi în valoare de 49.000 lei.

Din verificările efectuate s-a constatat că 18 angajatori au fost atenţionaţi în legătură cu faptul că nu au achitat salariaţilor drepturile băneşti conform clauzelor din contractele individuale de muncă, stabilindu-se cu termen permanent măsura respectării datei de plată a salariilor.

Pentru neacordarea repausului săptămânal, au fost sancţionate cu amendă 3 unităţi cu  amenzi în valoare totală de 4500 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară au fost sancţionate 2 unităţi cu amenzi totale de 3000 lei, iar pentru nerespectarea prevederilor privind munca de noapte a fost aplicată o amendă în valoare de 1500 lei.

Din cei 82 angajatori controlaţi în ianuarie 2011 referitor la respectarea prevederilor legii 130/1999, 8 au fost sancţionaţi pentru nedepunerea în termenul legal a copiilor  după dovezile de calcul ale salariilor, sau a actelor privind executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de munca. La aceştia s-a dispus măsura remedierii deficienţelor, angajatorii respectivi fiind sancţionaţi cu avertisment .

B . Suspendarea contractelor individuale de muncă

Nu au fost întâlnite cazuri în trim. I în care angajatorii să nu fi respectat prevederilor legale referitor la acest aspect.

C . Încetarea contractelor individuale de muncă

18 societăţi au fost atenţionate în legătură cu faptul că nu au achitat către foştii salariaţi drepturile băneşti, stabilindu-se ca măsură respectarea datei de plată a salariilor, prevăzute în contractul individual de muncă, fiind dispuse măsuri de remediere corespunzătoare.

 

3.Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile OUG 56/2007 referitoare la încadrarea în muncă, în România, a cetăţenilor străini, precum si OUG 102/2005, privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale UE si spatiului economic european .

În cursul trimestrului  I al anului 2011 au fost efectuate 3 actiuni de  verificare ce au avut ca scop stabilirea modului în care se respectă prevederile legii referitoare incadrarea in munca a cetatenilor straini, neinregistrandu-se incalcari ale prevederilor legale.

Nu au fost depistati cetateni straini care sa desfasoare activitati lucrative cu incalcarea prevederilor legale, cetateni dati in consemn, declarati indezirabili sau impotriva carora sa se fi dispus masura expulzarii din tara.

La finele trimestrului III in evidentele ITM figureaza un numar de 32 persoane din spatiul european si extraeuropean care lucreaza cu contracte de munca. Dintre acestea 18 persoane (4 turci si 14 moldoveni) din afara spatiului eruropean care sunt incadrate cu contract de munca in baza permisului de munca.Din spatiul european un numar de  14 persoane dintre care 8 din Italia, 3 Danemarca, 1 Germania, 1 Franta, 1 Austria, incadrate cu contracte de munca.

In perioada urmatoare se intentioneaza intensificarea actiunilor de verificare a modului de respectare a prevederilor legale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, in colaborare cu Oficiul Roman pentru Imigrari.

4.Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

Conform art. 13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 156/2000,

agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia sa transmita trimestrial Inspectiei Muncii situatia privind persoanele mediate si angajate in strainatate. In anul 2011 nicio societate din cele mentionate,  nu au transmis la ITM situatii din care sa rezulte ca ar mai efectua activitati de mediere.

Din verificarile efectuate s-a constatat ca unitatile inregistrate ca agenti de ocupare ai fortei

de munca in strainatate nu au desfasurat activitate in acest domeniu, cea mai mare parte a unitatilor schimbandu-si obiectul de activitate principala, sau au comunicat suspendarea temporara a activitatii, asa cum rezulta si din informatiile publicate pe site-ul ITM , cu doua exceptii: astfel, in cursul lunii ianuarie, a fost amendata cu 10.000 lei, o societate care desfasura activitate de mediere a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate fara a fi inregistrata  ca agent de ocupare a fortei de munca. De asemenea o alta societate,  agent de ocupare a fortei de munca a fost sanctionata cu 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale.

 

5.Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă fără forme legale s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale H.G. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

Astfel, în cursul trimestrului I al anului 2011, în cadrul acţiunilor de control  din 353 angajatori controlati s-au constatat deficiente la 189. Pentru remedierea deficientelor constatate au fost dispuse 257 masuri, fiind sanctionati 189 angajatori, din care 24 cu amenzi in valoare totala de 49.000 lei.

Situatie comparativa trim.I 2010 fata de trim.I 2011.

AnNr. controaleAng. sanctionatiNr. sanctiuniNr.amenziVal. amenzi
201032519734371242.500
2011354354283404319.600

 

Situatie comparativa munca fara forme legale, trim.I 2010 fata

de trim.I 2011-04-20 11

AnNr.ctrl.mfflAng.sanct.Nr. sanctiuniNr. amenziVal. amenziNr. persoane
2010228386138174.00061
2011353658165243.00081

 

Valoarea sanctiunilor aplicate de catre serviciul Control Relatii de Munca in  trimestrul I  al anului 2011 este de 319.600 lei.

 

Valoarea  totala a sanctiunilor aplicate in  cadrul ITM Botosani de catre serviciile Sanatatea si Securitatea Muncii si Control Relatii de Munca  in cursul trimestrului I 2011, este de  487.600    lei.

Stirea anterioara

Mesteci gumă zilnic? Iată ce poţi păţi

Stirea Urmatoare

Doi șoferi au rămas fără permis după ce s-a urcat băuți la volan și au produs un accident în Botoșani

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.