Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Măsurile anunţate de CNAS după ce sistemul informatic al cardului de sănătate nu a funcţionat trei zile

Măsurile anunţate de CNAS după ce sistemul informatic al cardului de sănătate nu a funcţionat trei zile

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Sanatate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern privind condiţiile acordării asistenţei medicale. Acest proiect conţine un set de măsuri în cazul în care se înregistrează probleme la sistemul informatic al cardului de sănătate.

După articolul 198 se introduc două noi articole, art. 199 şi art. 200 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017.

„În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de servicii medicale şi de dispozitive medicale, a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunare prevăzut în contract. Termenul de raportare a activităţii lunare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de servicii medicale/de dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreuperii funcţionării PIAS în perioada de raportare a serviciilor medicale / dispozitivelor medicale", prevede articolul 199.

Potrivit articolului 200, „în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea PIAS, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din prescripţiile medicale on-line şi off-line, în condiţiile prevăzute în norme. În aceste situaţii medicamentele prescrise nu se eliberează fracţionat".

Sistemul informatic al cardului naţional de sănătate a fost blocat timp de trei zile.


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Sanatate: Alte articole din Botosani