Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Spălătoriile auto, „călcate” de inspectorii de muncă

Spălătoriile auto, „călcate” de inspectorii de muncă

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Local

Timp de două zile, inspectorii de muncă botoșăneni au verificat mai multe spălătorii auto pentru depistarea neregulilor în privința relațiilor de muncă și a sănătății și securității în muncă.

Privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul SERVICII DE SPĂLĂTORIE AUTO, activitate care s-a desfăşurat în cadrul Campaniei naţionale, în perioada 20 – 22.07.2017.

Campania a avut ca obiective:
Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul serviciului de spălătorie auto, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în registrul general de evidenţă şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă;
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul spălătorii auto, a prevederilor legale menţionate;
Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare;
Creşterea gradului de conştientizare, atât a angajatorilor, cât şi a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncă, respectiv, eliminarea următoarelor riscuri profesionale specifice acestor locuri de muncă, precum: căderea de la acelaşi nivel prin alunecare; expunerea la temperaturi extreme; intoxicaţii; electrocutare.

Au fost verificaţi 12 agenţi economici cu activitate în domeniul serviciilor de spălătorie auto. S-a aplicat 1 sancţiune contravenţională şi s-au dispus 10 măsuri.
Deficienţe constatate:
1. Neînmânarea unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului la angajare.
2. Neacordare spor de repaus săptămânal.
3. Neîntocmirea pontajelor în conformitate cu orele prestate de salariaţi în zilele de sâmbătă şi duminică.
4. Nerespectarea termenului de transmitere în ReGES a contractelor individuale de muncă, precum şi a modificărilor şi încetărilor acestora.
5. Nerespectarea prevederilor HG 500/2011 privind desemnarea persoanei care completează şi transmite în ReviSal.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
S-au efectuat 12 controale la 12 agenţi economici cu activitate în domeniul serviciilor de spălătorie auto.
S-au constatat 40 neconformităţi, s-au dispus 40 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi s-au aplicat 40 sancţiuni contravenţionale (avertismente verbale).

Neconformităţile constatate:
1. Nedesemnarea de către angajator a unui sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitatea de protecţie şi prevenire a riscurilor din unitate.
2. Neefectuarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă (căi de acces şi de circulaţie, tablouri şi prize de alimentare cu energie electrică).
3. Nu s-a realizat de către angajatori evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
4. Neîntocmirea planului de prevenire şi protecţie.
5. Necompletarea fişei postului cu atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
6. Neasigurarea echipamentului individual de protecţie la umezeală şi zgomot.
7. Neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie.
8. Neefectuarea la termenul scadent a verificării instalaţiei de punere la pământ pentru echipamentele de muncă acţionate electric (pompă spălare, aspiratoare).
9. Neasigurarea de către angajatori a materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
10. Neefectuarea examenului medical periodic pentru lucrători de un medic de medicina muncii.
11. Nu s-au desemnat prin decizie scrisă de către angajatori a lucrătorilor care să acorde măsurile de prim ajutor, stingere a incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.

ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Local: Alte articole din Botosani