Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
IȘJ Botoșani face cunoscut calendarul privind selecţia cadrelor didactice, în vederea ocupării funcţiei de metodist

IȘJ Botoșani face cunoscut calendarul privind selecţia cadrelor didactice, în vederea ocupării funcţiei de metodist

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Invatamant

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei pentru formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată cu OMECTS 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Anexă la OMECTS nr. 5547/6.10.2011, precum şi ca urmare a adresei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 42550/21.09.2016,  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani organizează, în perioada 26.09.2016- 18.10.2016, selecţia cadrelor didactice în vederea ocupării funcţiei de metodist în specialitate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, în anul şcolar 2016-2017.

Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei cadrelor didactice, în vederea ocupării funcţiei de metodist în specialitate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, în anul şcolar 2016-2017

1. Afişarea la avizierul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani şi al Casei Corpului Didactic Botoşani, precum și prin publicare pe site-urile oficiale ale celor două instituţii a informaţiilor privind desfăşurarea selecţiei de profesorilor metodişti. Transmiterea anunţului de selecţie în unităţile de învăţământ din judeţ
Termen: 23.09.2016

2. Depunerea  dosarelor  de selecţie la registratura  I.S.J. Botoşani
Termen: 26-28.09.201

3. Desfăşurarea etapei de evaluare a CV - ului (în absenta candidaţilor)
Termen: 29-03.10.2016

4. Afișarea rezultatelor etapei de evaluare a CV-urilor
Termen: 03.10.2016

5. Depunerea contestațiilor privind etapa de evaluare a CV-urilor
Termen: 4.10.2016, orele 9-16
5.10.2016, orele 8-11

6. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor privind etapa de evaluare a CV-urilor
Termen: 05.10.2016

7. Afișarea planificării susținerii probei de interviu   
Termen: 06.10.2016

8. Desfăşurarea interviului (conform planificării) pe discipline;
Termen: 07 -11.10.2016

8. Afişarea rezultatelor la proba de interviu
 Termen: 12.10.2016

9. Validarea în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani a rezultatelor  selecţiei cadrelor didactice în vederea ocupării funcţiei de metodist în specialitate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, în anul şcolar 2016-2017
Termen: 13.10.2016

10. Afişarea rezultatelor finale
Termen: 13.10.2016

10. Emiterea şi comunicarea deciziilor
Termen: 14-18.10.2016


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Invatamant: Alte articole din Botosani