Trimite stirea ta ! [email protected]
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Inspectorii şcolari vor primi calificative: Ministerul Educaţiei a publicat noua metodologie de evaluare

Inspectorii şcolari vor primi calificative: Ministerul Educaţiei a publicat noua metodologie de evaluare

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Invatamant

Inspectorii şcolari vor fi evaluaţi în fiecare an de către inspectorat. Ministerul Educaţiei a publicat metodologia de evaluare, care prevede concedierea inspectorilor care primesc calificativul "nesatisfăcător".

Metodologia de evaluare a inspectorilor şcolari şi fişa de evaluare-cadru a inspectorului şcolar a fost aprobată de Parlament şi publicată în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit regulamentului, evaluarea inspectorilor şcolari se va face de către inspectoratele şcolare generale, în fiecare an, potrivit fişei postului şi prin punctarea activităţilor de îndrumare şi control realizate în afara fişei postului, la solicitarea inspectorului şcolar general şi a organelor ierarhic superioare. Dacă un inspector şcolar primeşte calificativul "nesatisfăcător" unui inspector şcolar, acesta este eliberat din funcţie, iar respectivul nici nu se va mai putea angaja în inspectoratele şcolare în următorii trei ani de la obţinerea acestui calificativ.

Procedura se declanşează prin autoevaluare şi se realizează pe baza fişei de evaluare a fiecărui inspector şcolar ce a fost elaborată de către inspectoratul şcolar în baza fişei de evaluare-cadru. Astfel, fiecare inspector şcolar completează punctajul de autoevaluare şi elaborează un raport argumentativ, ambele depunându-se la registratura inspectoratului şcolar, în perioada 1-7 septembrie a anului şcolar următor. Punctajele alocate sunt motivate cu documentaţia existentă în inspectoratul şcolar.

Inspectorul şcolar general finalizează fişa de evaluare a inspectorului şcolar, prin completarea punctajului acordat, numai după ce inspectorul şcolar general adjunct în a cărei subordine directă este cel evaluat consultă directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi şefii comisiilor metodice privind respectarea deontologiei profesionale de către inspectorii şcolari.

Fişele de evaluare ale inspectorilor şcolari sunt vizate de inspectorul şcolar general adjunct şi inspectorul şcolar general, până la data de 15 septembrie a anului şcolar următor, marcând finalizarea procesului de evaluare.

Contestaţiile se depun la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei inspectoratului şcolar de acordare a punctajului final de evaluare. Contestaţiile sunt rezolvate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în prezenţa persoanei evaluate, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la inspectoratul şcolar. Rezultatul poate fi atacat în contenciosul administrativ sau la instanţa de judecată competentă. Punctajul final şi calificativul acordat vor fi comunicate, în scris, celor în cauză până la data de 30 septembrie a anului şcolar următor.

Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual, astfel:

·    85-100 de puncte: "foarte bine" - validare pe funcţie;
·    70-84,99 de puncte: "bine" - validare pe funcţie;
·    60-69,99 de puncte: "satisfăcător" - monitorizare - reevaluare la un interval de 3-6 luni;
·    sub 60 de puncte: "nesatisfăcător" - invalidare pe funcţie (încetarea contractului de management educaţional încheiat în calitate de inspector şcolar).

ZiareBotosani.ro

Invatamant: Alte articole din Botosani