Demisii din consilii locale sau asociaţii în urma scandalului păşunilor concesionate

Demisii din consilii locale sau asociaţii în urma scandalului păşunilor concesionate

O parte dintre consilierii locali, primarii şi viceprimarii implicaţi în scandalul păşunilor concesionate au decis să intre în legalitate, după controalele făcute de Instituţia Prefectului. Potrivit prefectului Cristian Roman, nouă persoane din cele 24 descoperite în stare de incompatibilitate fie au demisionat din consiliul local, fie din asociaţiile care au depus solicitare pentru acordarea subvenţiilor pentru aceste păşuni, scrie botosaninews.

Am avut 24 situaţii de conflicte de interese în ceea ce priveşte conmcesionarea păşunilor în care au fost implicaţi, primari, consilieri locali şi rude ale acestora de până în gradul patru. APIA a blocat acordarea subvenţiilor în patru unităţi administrativ teritoriale. Este vorba de Băluşeni, Corni, Truşeşti şi Durneşti până la intrarea în legalitate. Şi am solicitat rezilierea pe cale administrativă de comun acord a câtorva contracte de concesiune. În ultima săptămână, au venit şi reacţiile. Din cei 24 de persoane care erau în conflict de interese au mai rămas 15 în această situaţie“, a precizat prefectul.

De asemenea, comunele Truşeşti şi Durneşti au reziliat contractele de concesionare a păşunilor aflate în ilegalitate. În alte câteva cazuri, s-a decis întreruperea stării de conflict de interese prin părăsirea de către persoanele implicate a asociaţiei respective, astfel de situaţii înregistrându-se la Corni, Cândeşti, Cordăreni, Dângeni şi Manoleasa, persoanele implicate fiind consilieri locali, viceprimari şi chiar primari. La Corni, Curteşti, Dobârceni şi la Hlipiceni consilierii locali au demisionat din această funcţie.

Noi derulăm o acţiune de control împreună cu Finanţele, cu Poliţia, cu Consiliul Judeţean la Casa Agronomului pentru a vedea cum s-a ajuns în această situaţie penibilă. Cei în cauză au şi recunoscut că au încălcat prevederile legale. Important este că nu s-a produs prejudiciu”, a mai spus prefectul.

Ceilalţi 15 consilieri aflaţi în conflict de interese au fost notificaţi de către secretarii comunelor în cauză să intre în legalitate prin întreruperea stării de incompatibilitate. Acordarea subvenţiilor rămâne, în continuare, blocată în cele patru comune.

Iată situaţiile din fiecare comună în parte:

Comuna Băluşeni

La adresa transmisă de către Instituţia Prefectului nu s-a comunicat nici un răspuns. Din discuţiile purtate cu domnişoara secretar a comunei Băluşeni a rezultat că dumneaei nici nu a primit o astfel de adresă, aceasta fiind reţinută, probabil, de către domnul primar. Urmează ca secretarul comunei să se prezinte personal la Instituţia Prefectului pentru a i se înmâna adresa prin care i se solicită să ia măsuri pentru ieşirea din starea de conflict de interese în care se află Doroftei Gheorghe Claudiu, consilier local în Consiliul local Băluşeni şi Doroftei Alexandra, soţia acestuia.

Reamintim că, prin Adresa cu nr. 3425 din 23.03.2010 s-a solicitat domnului Primar al comunei Băluşeni să procedeze la rezilierea contractului ce concesiune pentru păşunea comunală, însă, până în prezent, nu s-a primit nici un răspuns.

Comuna Cândeşti

Persoanelor nominalizate că se află în conflict de interese, respectiv, Leonte Romică şi Vasilcău Ioan, consilieri locali, membri în Asociaţia Agrozootehnică Cândeşti şi Moroşan Dorin, Onişor Emil, consilieri locali, Cozlac Doru şi Giuraniuc Niculai, funcţionari publici, membri în Asociaţia Pajiştile Bucovinei Cândeşti li s-a pus în vedere de către secretarul comunei că se află în conflict de interese şi să opteze în cel mai scurt timp pentru una dintre funcţii.

La data de 17 martie 2011 funcţionarii publici Cozlac Doru şi Giuraniuc Niculai precum şi consilierii locali Moroşan Dorin şi Onişor Emil şi-au dat demisia din calitatea de membri ai Asociaţiei Pajiştile Bucovinei Cândeşti. Urmează ca la data de 12.04.2011 să aibă loc Adunarea generală a Asociaţiei Agrozootehnica Cândeşti, iar consilierii locali Leonte Romică şi Vasilcău Ioan să îşi prezinte demisia.

Comuna Cordăreni

Secretarul comunei a pus în vedere persoanelor care se află în conflict de interese, respectiv, Dumitraş Constantin-primar, Muraru Constantin-viceprimar şi Cozma Aristotel-funcţionar public care fac parte din conducerea Asociaţiei crescătorilor de animale “Stejarul” din comuna Cordăreni că se află în conflict de interese şi ca atare să depună cât mai repede opţiunea pentru una din funcţii.

Persoanele aflate în conflict de interese şi-au dat demisia din cadrul asocia’iei.

Comuna Curteşti

Consilierul local Tudose Mihai şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local înregistrată la registrul Primăriei Curteşti la nr.3064/04.04.2011. Dl. Tudose Mihai este rudă de gradul I cu Tudosă Andreea Ioana, membru fondator a ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE CURTEŞTI.

În prima şedinţă ordinară, Consiliul Local Curteşti va lua act de situaţia apărută şi va declara vacant locul consilierului Tudose Mihai.

Comuna Dângeni

Primarul comunei, Trofin Stelică Marinică s-a retras din Asociţia Crescătorilor de Taurine “Bovilact”, unde a avut calitatea de membru fondator şi a comunicat instituţiei actele doveditoare ale retragerii sale, respectiv încheierea de autentificare nr. 681/13.04.2011.

Comuna Dobârceni

Consilierul local Vechiu Mircea, membru fondator al AGRODOB COROGEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, a demisionat din funcţia de consilier local, demisie înregistrată la nr.288/23.03.2011.

În prima şedinţă ordinară, Consiliul Local Dobârceni va lua act de situaţia apărută şi va declara vacant locul consilierului Vechiu Mircea .

Comuna Durneşti

Contractul de concesiune a fost reziliat prin actul adiţional nr. 577/04.04.2011.

Hlipiceni

La data de 06.04.2011, Primăria Hlipiceni a primit cererea de demisie a d-lui Cozar Ioan (consilier local) din funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei şi adresa nr. 1/05.04.2011 din partea Asociaţiei prin care se adevereşte acceptarea demisiei acestuia, în conformitate cu art. 13 din Statut.

Dl. Tucaliuc Toader şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local, înregistrată la Primăria Hlipiceni cu nr. 1313/06.04.2011.

Comuna Manoleasa

Persoanele nominalizate că se află în conflict de interese, respectiv, Mircea Mihai, primarul comunei, Mircea Cristian, băiatul primarului, Mircea Leonard Daniel, fratele primarului şi Hangiuc Alexandru, funcţionar public, şi-au depus demisiile din Asociaţia crescătorilor de animale Manoleasa, rămânând înscris doar Ciornei Doru, consilierul primarului, care nu şi-a dat demisia până în prezent.

Mitoc

În şedinţa Consiliului Local al comunei Mitoc din data de 30.03.2011, secretarul comunei a prezentat, spre dezbatere adresa Instituţiei Prefectului cu privire la analiza modului de atribuire a păşunilor comunale precum şi necesitatea efectuării demersurilor necesare pentru intrarea în legalitate a consilierilor care au încheiat contracte de concesiune a păşunii comunale.

S-a trimis comunicare scrisă fiecărui consilier local care a concesionat păşune comunală cu privire la necesitatea intrării în legalitate. S-a pus în vedere consilierilor în cauză să renunţe la contractul de concesiune.

Comuna Românesti

Buzoianu Dumitru angajat al primăriei com. Româneşti în funcţia publică de referent de specialitate, prin declaraţia dată pe propria răspundere înregistrată la primărie cu nr.1959/22.03.2011 a înţeles că se află în conflict de interese conform prevederilor art.79 din Legea 161/2003 şi ca atare a demisionat din funcţia de preşedinte  al Asociaţiei Fermierilor Româneşti din com. Romăneşti.

Comuna Răuseni

Secretarul comunei prin adresa nr.869 /24.04.04.2011, a comunicat doamnei Albu Cristina, consilier local şi membru asociat în asociaţia crescătorilor de animale Răsăritul Răuseni, ca în termen de 15 zile să opteze pentru una din cele două funcţii ca urmare a conflictului de interese ivit.

Cu adresa 938/04.04.2011 secretarul comunei a inştiinţat pe doamna  Olaru Teodora,  sotia primarului,  că se află în  conflict de interese, urmare  calităţii sale de membru fondator  al Asociaţiei crescătorilor de animale Răsăritul Răuseni şi ca atare  în termen de 15 zile  trebuie să dea un răspuns cu privire la satrea ivită.

Secretarul comunei prin adresa nr. 968/07..04.2011, a  inaintat Institutiei  Prefectului  Judetul Botosani , declaratiile  prin care  cele două persoane aflate in conflict de interese au demisionat din Asociatia Rasaritul Rauseni, (Albu Cristina, consilier local şi membru asociat în asociaţia crescătorilor de animale Răsăritul Răuseni si doamna  Olaru Teodora,  sotia primarului,  membru fondator  al Asociaţiei crescătorilor de animale Răsăritul Răuseni).

Comuna Truşeşti

Contractul de concesiune a fost reziliat prin actul adiţional nr. 2811/04.04.2011.

Comuna Unţeni

Primăria comunei Unţeni a comunicat faptul că cei 3 membri fondatori aflaţi în conflict de interese şi-au dat demisia din această calitate.

Comuna Vlăsineşti

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Vlăsineşti din luna martie 2011, a fost aprobată concesionarea păşunii comunale prin licitaţie publică.

Comuna Roma

Prin HCL nr. 27.04.2010 s-a aprobat concesionarea păşunii ce apartine comunei Roma pe o durata de 5 ani. Păşunea a fost concesionată  Asociaţiei Zorile Roma. Contractul între cele două parţi a fost încheiat la dat de 10.06.2010.

Potrivit caietului de sarcini a licitaţiei pentru atribuirea contracteor de concesiune, data licitatiei a fost stabilită pentru 14.05.2010, însă asociaţia câştigătoare a fost înfiinţată pe data de 08.06.2010, astfel ei au participat la licitaţie doar în baza actului constitutiv din data de 2 mai, deşi în  caietul de sarcini de participare la licitaţie, pentru persoanele juridice se prevedea, ca una din cerinţele obligatorii este depunerea actului constitutiv  autentificat, codul fiscal şi certificatul de înregistrare la Oficiul Comertului, etc. Deşi documentaţia trebuia depusă până la 14.05.2010 ora 11, actul constitutiv a fost autentificat la notariat abia pe data de 31.05.2010. Asociaţia agricolă a participat astfel la licitaţie doar prin reprezentant, nefiind legal înfiinţată la data licitaţiei, aceasta obţinând personalitate juridică cu mult dupa atribuirea contractului. In altă ordine de idei, în caietul de sarcini a licitaţiei se precizează ca termen în care concesionarul trebuie să se prezinte pentru semnarea contractului  doar 5 zile de la adjudecarea concesiunii, în caz contrar se va proceda  la reluarea procedurilor de licitaţie. Contractul de concesiune este semnat între asociaţia Zorile Roma şi consiliul local reperzentat prin primar  după ce asociaţia a primit certificatul  de înregistrare de la Registrul Comerţului mai exact pe data de 9 iunie 2010 (contractul este încheiat pe data de 10 iunie 2010), deci peste 20 de zile şi nu 5 cum era prevăzut.

Stirea anterioara

Mesteci gumă zilnic? Iată ce poţi păţi

Stirea Urmatoare

12 permise reținute de polițiștii botoșăneni în ultimele 24 de ore

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.