Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Botoșani: Consilierii județeni se întrunesc vineri în ședința ordinară din luna mai - Vezi ordinea de zi!

Botoșani: Consilierii județeni se întrunesc vineri în ședința ordinară din luna mai - Vezi ordinea de zi!

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Administratie

Consilierii județeni se întrunesc vineri, 26 mai 2017, în ședința ordinară. Ședința va avea loc la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Botoșani. Un număr de 18 proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi. Reamintim că şedinţele sunt publice, la acestea pot participa şi cetăţeni ai județului Botoșani.

Proiectele de hotărâre care vor fi dezbătute și supuse la vot Consiliului Judeţean Botoşani, conform ordinei de zi, sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune 2017– 2020 pentru implementarea Strategiei județene antidrog 2014 – 2020.

2. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Corneanu Cătălin Marcel, reprezentant al Corpului Național al Polițiştilor, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani.

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2016.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru Unitățile de Asistență Medico-Sociale Sulița, Suharău și Mihăileni, județul Botoșani.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de perfecționare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate.

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Botoșani.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2017.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru aprobarea situațiilor financiare ale S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului contractului de mandat și stabilirea remunerației.

15. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului pentru dreptul de trecere, către d-na Poiană Cristina și d-nul Orcinschi Mihai, în vederea accesului spre proprietate apersonală, pe terenul în suprafață de 180 mp, proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi, situat în municipiul Dorohoi, județul Botoşani.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de atribuire, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 2 Săveni şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată.

17. Proiect de hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de atribuire, în numele şi peseama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 5 Flămânzi şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor Financiare privind modul de gestionare a plăţilor în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în Județul Botoșani”, zona 2 Săveni şi zona 5 Flămânzi.


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Administratie: Alte articole din Botosani