Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
Vezi calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Vezi calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Invatamant

Prin O.M. nr. 3179/13.02.2013, s-a aprobat Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2013:

20 februarie 2013 - afișarea programului orar al înscrierilor și a metodologiei de concurs la sediul ISJ Botoșani și pe site-ul propriu

20-27 februarie 2013 - completarea formularului de selecție online, în aplicația informatică. Formularul de înscriere online este disponibil la adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/. Rezultatul procesului de selecție online se comunică automat de către sistem candidatului. Dacă rezultatul este ”respins”, atunci candidatul are posibilitatea să repete procesul de înregistrare de câte ori dorește (respectând intervalul 20-27 februarie). Dacă rezultatul este ”admis”, candidatul este înscris în baza de date aferentă etapei de evaluare a portofoliilor de către inspectoratul școlar/minister.

27 februarie 2013 - afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online

28 februarie-1 martie 2013 - depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul școlar, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat

4-5 martie 2013 - inspectoratul școlar transmite la MEN lista candidaților declarați admiși dupăn etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora

6-14 martie 2013 - evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN

15 martie - validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

15 martie - transmiterea către inspectoratul școlar a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MEN, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar

18-22 martie 2013 - depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN

18-26 martie 2013 - soluționarea contestațiilor

26 martie 2013 - transmiterea de către MEN a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar

27-28 martie 2013 - întocmirea, de către inspectoratul școlar, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la MEN

1 aprilie 2013 - emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Invatamant: Alte articole din Botosani