Trimite stirea ta !
ziarebotosani.ro
ZiareBotosani.ro
ZiareBotosani.ro
Nest Dorohoi
ANUNȚ! Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla organizează licitației pentru vînzare masă lemnoasă fasonată la drum auto

ANUNȚ! Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla organizează licitației pentru vînzare masă lemnoasă fasonată la drum auto

Adaugat de: Ziare Botosani
Categorie : Anunturi

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla în data de 8.04.2016 - Nr. inreg 1082./24.03.2016

Organizatorui licitatiei: Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email

Data si ora desfasurarii licitatiei: 8.04.2016, ora 14:00.

Locul desfasurarii licitatiei: în sat Pomîrla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani la sediul unității.

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Capitolului III din  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 924/04.11.2015 si Hotarârii Consiliului de Administrație Nr. 71 din data de 22.03.2016.

Data si ora organizarii preselecției: 5.04.2016, ora 14:00

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 5.04.2016, ora 13:00.

Lista loturilor care se liciteaza, preturile de pornire la licitatie si treptele de licitare pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata la drum auto oferit la licitatie este de 480,72 mc / brut conform carnetelor de inventariere nr. 3380/03.11.2015 si nr. 3917/21.12.2015 din care pe sortimente:

    gorun -480,72 mc /brut.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca prin negociere.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 25.03.2016, ora 10:00.

Pentru informatii si relatii suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: persoana de contact Director Jiscanu Bogdan, tel. 0741.545.707.


ZiareBotosani.ro

ZiareBotosani.ro

Anunturi: Alte articole din Botosani